KITAABA SEENAA OROMOO PDF

Or enter first few letters:. Sort by: title issue date submit date Order: ascending descending Results: 5 10 20 40 60 80 JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Gabayyahu, Abbabaa Addis Ababa University , Baalchaa, Makonnin Addis Ababa University ,

Author:Mishicage Kazragis
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):15 June 2017
Pages:310
PDF File Size:19.42 Mb
ePub File Size:6.79 Mb
ISBN:524-6-32496-953-6
Downloads:61050
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TakazahnMuraad Ahimad namoonni hedduun maqaa fuula Facebook isaa 'Oromo Graphya' kan jedhuun beekan. Suuraalee ganna hedduun dura kaafaman, seenaa Oromoo himan fuula Facebook irratti maxxansuun beekama. Harargee Lixaa Magaalaa Baddeessaatti kan dhalatee guddate Muraad, ALA tti Yunivarsiitii Finfinneetti wayita barachaa turetti gubachuu bosona Baaleen walqabatee rakkoo dhalateen biyyaa baqatee akka bahe dubbata.

Biyyaas erga bahee booda biyyoota Arabaa garagaraa keessa bahuun Dubaay - achis dhiyeenyatti ammoo Saawudi Arabiyaa keessa jiraata. Carraa 'ethnography' fi seenaa baruu argadhe. End of Facebook post by Oromo.

Barreessitoonni seenaa jaarraa 19ffaa keeysa turan baayyeen isaanii akka ragaatti yeroo hedduu kan isaan kaasan seenaa jaarraa 16ffaa keessatti katabamedha jedha. Al-Faayidiin jaarraa 13ffaa keessa Moqaadishoon godhudhaan naannoo Gaanfa Afriikaa kana daawwataa ture. Hanga Hararii gahuun lafa Oromoo daawwatee ture, barruu adda addaa keessa ni jira,'' jechuun dubbata Muraad. Ragaan kunis fakkiiwwan holqa keessatti kaafaman mala 'carbon date' jedhamuun xiinxaluun, uummanni horsiisee bulaa Kuush jiraachaa akka ture kitaaba keessatti akka eerus dubbata Muraad.

Mohammad Hasanis ballinaan qorannoosaanii keessatti eeru. Ogeessa 'ethnography' ka tahe Muraad, oogummaa qabu fayyadamuun odeessaalee seenaa argatu uummata biraan gahuuf tattaafata. Kan inni itti gurra itti horates fuula Facebook 'Oromo Graphya' jedhurratti suuraalee bara durii maxxansuuni.

Suuraaleefi odeeffannoo kanneen eessaa argatta jechuun gaaffii gaafanneefis ''Dhaabbata Arab Ethnography Survey keessa hojjechuufi kuusaawwan seenaa adda addaa abuuruuf carraa argadhe. End of Facebook post 2 by Oromo. Suuraalee kanneenis achiirra kuusu. Achiirraa buuseen fayyadama,'' jedha. Kana malees manneen kitaabaa biyyoota Arabaa jiran keessatti kitaabilee jiran irraas odeeffannoo isaa akka argatu dubbata. Bara kam? Gara fuuladuraattis marsariitii irratti haala qindaawaa tahen akka taa'u hojjechaa jiraachuu, akkasumas Giddugala Aadaa Oromoo Finfinnee argamu keessattis olkaahuuf haala mijeessaa jiracahuu nutti himeera Aabba Muraad.

Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Akkamiin hojii kana akka eegale BBCtti himeera. Seenaa Oromoo Araboota biratti ''Namoonni keenyaafi anis seenaan Oromoo qorattoota warra dhihaan 'faranjoota' qofaan barreeffame jedheen fudhachaa ture,'' kan jedhu ogeessi kun, barruulee Afaan Arabaatin barreeffaman adda addaa wayita argu garuu , hedduu ajaa'ibsiifachuu dubbata. Skip Facebook post by Oromo Shamarree tuulama bara G. C Finfinnee. Skip Facebook post 2 by Oromo Bareeduu gaara fugug.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan Seenaa. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Imala guddifachaa shamarree Itoophiyaa hanga Ameerikaaatti. Asmaroom Laggasaa: "Oromoon sirna Gadaan mootummaa ofiin of bulchu hundeeffachuu danda'a". Waa'ee Gadaa wantoota beekuu qabdan shan. Isin hin darbiin.

LEO SCHAYA KABBALAH PDF

Seenaa Oromoo: 'Oromo Graphya' fi Seenaa Oromoo Arabootaan barreeffame

.

GOLDBACHSCHE VERMUTUNG PDF

Browsing Oromo Language, Literature and Folklore by Title

.

BURKE PEERAGE AND BARONETAGE PDF

Kitaabni Seenaa Oromoo Kan Waggoota Dheeraa Duraa Ibsu Afaan Oromootti Hiikame

.

Related Articles